Zgodovina čebelarstva

Kako se je vse začelo…

Izkušnje iz čebelarstva segajo že v leto 1877, ko je družinski prednik postavil čebelnjak v katerem je tudi živel. Iz dejavnosti čebelarstva se je preživel in postavil domačijo na kateri se je skozi vsa leta čebelarilo. Ded Stanislav Grom je bil dober mizar, zato je vso opremo, orodja in panje izdelal sam. Za svoje potrebe se je ukvarjal tudi z vzrejo matic.

Leta 1976 je dobil priznanje Antona Janše 3 stopnje za dvig čebelarstva na Vrhniki.

Čebelje družine je vozil na paše po različnih krajih bivše Jugoslavije in tako bil konkurenčen v izbiri različnih sort medu.

Pri čebelarstvu je imel veliko vlogo tudi njegov brat Ignac Grom, ki je skonstruiral Gromov panj, ki so jih izdelovali za prodajo po celotni takratni Jugoslaviji. Gromov panj je še vedno v uporabi na območju Srbije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine.  Gre za različico AŽ-panja zlasti z izboljšanim zračenjem in standardnimi ali nestandardnimi višinami satnikov. 

Naši začetki ljubiteljskega čebelarjenja segajo v leto 2010, ko smo iz Bevk pri Vrhniki v Črnomelj pripeljali 2 panja čebel. Na začetku smo imeli stojišče v neposredni bližini našega doma, ker pa smo število družin povečali, na cca 20 panjev, smo čebele preselili na Tančo goro, v mirno vasico blizu mesta Črnomelj. 

Zaradi povečanja števila družin smo aprila 2015 začeli z gradnjo novega in predvsem večjega čebelnjaka na Tanči gori. V čebelnjaku je prostora za cca 120 čebeljih družin. Del čebelnjaka bo namenjen tudi izvajanju aromaterapije. 

Postavljanje temeljev čebelnjaka:

Trenutno imamo v lasti cca 100 čebeljih družin in jih nameravamo v naslednjih letih povečati do 200. Ker trenutno z lastno proizvodnjo ne zagotavljamo zadostno potrebo po surovinah za svoje proizvode, zato le te odkupujemo od okoliških čebelarjev. 

15. november 2014 smo pričeli s promocijo lastnih izdelkov pod blagovno znamko Belokranjski hram.  Razvili smo nove lastne proizvode: Apimix, Medeni oblački, Pesin med.  

Naši izdelki:

Zelo dobro sodelujemo tudi z lokalnimi čebelarskimi društvi hkrati pa smo povezani tudi z  Čebelarsko zvezo Slovenije, kateri smo dobavili stroj za čiščenje cvetnega prahu. Hkrati tudi redno oglašujemo v reviji Čebelar, za kar imamo sklenjeno pogodbo.  

Sodelujemo z najbolj izkušenimi čebelarji na Slovenskem: Čebelarstvo Sever, Čebelarstvo Avguštin, Čebelarstvo Veselič, Čebelarstvo Lužar, Čebelarstvo Šauperl.